Öppen träning för tjejer – ett lyckat initiativ med bidrag ur 50/50-fonden

Under de senaste åren har ett hundratal tjejer i 16-18 års ålder slutat spela fotboll i IFK Lidingö FK, en stor förening som har nästan 3 000 medlemmar. Något som inte är en ovanlig företeelse inom fotbollen. Föreningen valde att undersöka orsakerna till spelartappet närmare.

– Vår uppfattning var att förändringarna under ungdomsåren är stora, och då framför allt på flicksidan, och tappet av spelarna framför allt beror på lagförändringar och tidig övergång från flickfotboll till seniorspel, menar IFK Lidingös projektansvariga Sara Olsson.

Föreningen har under de senaste åren gjort stora förändringar på flicksidan där ambitionen har varit att få till en så bra verksamhet för så många som möjligt. Man har lagt större vikt vid att skapa en miljö för Dam U-laget där steget mellan flick och senior ska vara mindre, för att undvika just att tappa spelare i denna övergång. Men klubben kom fram till att det behövdes ytterligare åtgärder.

– Vi tog del av olika enkätundersökningar som redovisar varför unga tjejer slutar spela fotboll och en av frågorna var; har du någon gång känt för att börja spela fotboll igen, berättar Sara Olsson.

Av 157 svar ville hela 91 % ta upp fotbollsspelandet igen och utgångspunkten i Lidingös arbete kom att handla om hur dessa tjejer ska lockas tillbaka till klubben. De bestämde sig för att söka medel ur 50/50-fonden till en tjejsatsning vars mål var att utveckla organisationsformen med en öppen träning för tjejer en gång i veckan. Syftet var att erbjuda ett alternativ där kravbild och struktur skiljer sig åt från den vanliga verksamheten.


– Vi tillsatte en ansvarig för projektet och kontaktade spelare som hade slutat. Dessutom marknadsförde vi de öppna träningarna via sociala medier och i lokalområdet. Framför allt mun-till-mun-metoden var effektiv, det var viktigt att tjejerna drog med varandra. Till slut fick vi ihop en skara entusiastiska tjejer som kom ner på träningarna, säger Sara Olsson.

Starten var trög men fler och fler tjejer hittade till träningarna. Tanken var att rikta aktiviteten till tjejer födda 1999-2004, men de flesta som kom var födda 01/02. En svårighet var att anpassa de olika erfarenhetsnivåerna till varandra – där tipsar Sara Olsson att vara tydlig med vad som väntar tjejerna, gärna så konkret som möjligt.

– Det gäller att hitta rätt form och tidpunkt, allt för att underlätta för tjejerna att komma ner och delta. Även att sätta upp en plan för hur man kontaktar tjejerna snabbt efter att de har aviserat att de slutar i ordinarie verksamhet. Detta för att steget inte ska bli för stort för att börja igen, säger Sara Olsson.

IFK Lidingö FK är nöjda med initiativet och har valt att fortsätta verksamheten. I februari drar man igång inomhusfotboll för samma målgrupp och med samma struktur. Förhoppningen är att ännu fler tjejer ansluter och Lidingös Sara Olsson lovordar möjlighetne att söka medel ur 50/50-fonden.

– Jag har länge funderat över vad som behövs för att vi ska behålla fler tjejer längre. Att det fanns medel från 50/50-fonden att söka, bidrog till att jag fick möjlighet att gå igenom den forskning som finns inom ämnet. Jag kom fram till att vi behöver tänka nytt och våga ändra och utveckla våra befintliga organisationsformer och strukturer, menar Sara Olsson.

Hon fortsätter.
– Jag vet att det finns många som brinner för att utveckla dam- och flickfotboll. Ekonomisk stöttning räcker inte, utan det är engagemang från oss vuxna som gör skillnad. Men förhoppningsvis kan bidrag från 50/50-fonden vara ett stöd på vägen och motiverbart för föreningar att börja fundera på vad just de kan göra i sin hemmamiljö. Som förening kan man inte göra allt - men man kan alltid göra något.

Vill du veta mer om 50/50-fonden och hur man ansöker om ekonomiska medel så hittar du all information här.