Sätra SK tillsätter ungdomsmentor som stöd till sina unga ledare

Sätra SK är en renodlad flick- och damfotbollsförening som har verksamhet i ett område med stor mångfald som också klassas som ett socioekonomiskt utsatt område. Där har inte alla unga samma förutsättningar och det är inte alltid är en självklarhet att vara engagerad i en förening. Varken som spelare eller förälder. Sätra SK har liksom många andra föreningar, en utmaning i att nå ut till unga som inte är föreningsaktiva och även att behålla de spelare som redan är engagerade i klubben.

Föreningen bestämde sig för att göra något åt problematiken, styrelsen listade åtgärder som skulle kunna vara möjliga att genomföra och sökte därefter medel ur 50/50-fonden vilket beviljades.

– Projektets syfte är att nå ut till tjejer som inte är föreningsaktiva och få flickor i området att vilja engagera sig i Sätra SK, berättar Destina Sönmez som är styrelsemedlem i klubben och även initiativtagare till projektet.

Första steget är att tillsätta en ungdomsmentor som ansvarar för att söka upp tjejer som önskar vara delaktiga i föreningen. Detta sker genom annonsering och kontakter med skolor samt fritidsgårdar. Mentorn ska också stötta de nuvarande unga ledarna i föreningen, främst genom att vara stöttande i deras ledarskap och hjälpa tjejerna att utvecklas.

– Vi bestämde oss för att planera in workshops, en med styrelsen där vi diskuterade var vi ser klubben i framtiden och vi fick hjälp utifrån med att strukturera upp en handlingsplan för hur arbetet ska gå till, säger Sönmez.

Hon fortsätter.
– Därefter träffade vi ungdomsledarna som önskade feedback i sin coachning, tips på övningar och träningsformer samt stöttning i hur uppkomna situationer kan hanteras. Ett önskemål var att mentorn blir en kontaktperson mellan ledarna och styrelsen, därför har vi beslutat att mentorn blir adjungerad i styrelsen, säger Sönmez.

Sätra SK har genomfört ett gediget analysarbete kring behov och önskemål. Nästa steg är att hitta en lämplig ungdomsmentor.

– Vi inom föreningen har länge önskat en stödfunktion till ledarna, någon som arbetar både internt och externt. Vi är i gång med att intervjua lämpliga kandidater så att vi snart har en ungdomsmentor på plats. Genom att vi sökte bidrag ur 50/50-fonden gjordes denna lösning möjlig för Sätra SK, konstaterar Sönmez.

Vill du veta mer om 50/50-fonden och hur man ansöker om ekonomiska medel så hittar du all information här.