"Det här är mer än bara en fotbollsverksamhet"

Skarpnäck FF vill organisera en välfungerande fotboll för stadsdelens unga tjejer, med syftet att stärka tjejernas självförtroende kring bollsport men också för att de ska ta en naturlig plats i stadsdelens öppna ytor. Det ska vara lika självklart för tjejer som för killar att känna sig välkomna och trygga på Skarpnäcks sportfält. Föreningen sökte medel ur 50/50-fonden till sitt projekt "En plan för alla", vilket beviljades.

- Skarpnäck är en förort med många resurssvaga och vi har en stor blandning av nationaliteter. Vi vill att tjejerna i området ska känna sig stolta över sin förort och sitt lag. Det är inget som händer av sig självt, utan vi i klubben beslöt oss för att verkligen skapa förutsättningar för tjejerna genom en strukturerad verksamhet, berättar Martin Wikström som är initiativtagare till projektet och även tränare för flickor födda 2010.

Skarpnäck FF uttrycker att de som förening vill ta ett socialt ansvar, vad innebär det?
- För mig är det att vi syns i området, att olika samhällsklasser och grupperingar möts och lär känna varandra. Då blir alla tryggare och området blir mer levande, säger Martin.

Klubben valde att dra igång en försöksverksamhet med fotbollstjejer i blandade grupper i åldern 6-9 år. Det har fallit väl ut och grupperna har ständigt utökats. Nu är målet att under 2019 driva tre lag; F9, F8 och F6-7. För att få in spelare har Skarpnäck marknadsfört verksamheten genom att sätta upp lappar i området och i skolorna samt tagit kontakt med rektorerna. Man vill starta ett tonårslag och har därför haft ett möte med ungdomsgården där det redan finns ett etablerat tjejnätverk.Skarpnäck FF

- Vi har låtit de äldre tjejerna hjälpa till på de yngstas träningar och det har varit lyckat. De äldre växer med uppgiften och de yngre tycker det är spännande med nya röster. En fördel är att tjejer i olika åldrar lär känna varandra och är tryggare i området när fler de känner finns närvarande, menar Martin.

En stor utmaning är att få in fler engagerade föräldrar i verksamheten.
- Just nu är jag tränare, lagledare och kassör för ett av lagen i en och samma person vilket inte är hållbart i längden. Planen är att vi ska utbilda föräldrar till tränare för att kunna starta upp fler grupper, berättar Martin.

Det har på kort tid hänt mycket positivt i klubben och kring projektet. Det finns ett stort intresse och lagen har utökats med många nya spelare. När StFF besöker en träning med F09-laget, dyker oanmälda spelare upp och vill prova. Tränare Martin med kollegor Micke och Mia, välkomnar spelarna och presenterar dem för laget. Tjejerna är nyfikna på varandra och de nya är snabbt med i gänget. Det märks att ledarstaben brinner för sin uppgift, de tar fin hand om spelarna och hjälper till med allt från skoknytande till att förklara övningar. Gruppen utstrålar gemenskap och ett tillåtande klimat.

- Det här är mer än bara en fotbollsverksamhet, tjejerna ska synas i närmiljön och våga ta plats. Framför allt ska de må bra och känna sig välkomna och inkluderade, säger Martin Wikström.

Genom att Skarpnäck FF sökte medel ur 50/50-fonden, har de haft möjlighet att utveckla föreningens tjejverksamhet och starta upp nya grupper.

Vill du veta mer om 50/50-fonden och hur man ansöker om ekonomiska medel så hittar du all information här.