"En medveten satsning på tjejer"

Mariebergs SK har ett damlag i seriespel, men har haft svårt att få ihop tillräckligt många spelare för att starta upp en efterlängtad flickverksamhet. Klubbens sportchef Christopher Härnebo Grapenwall bestämde sig för att söka medel ur Ellevios 50/50-fonden, vars övergripande syfte är att stärka tjejfotbollen i distriktet, att få fler tjejer att spela fotboll oavsett social och ekonomisk bakgrund.

Sagt och gjort, Mariebergs SK skickade in en ansökan där man ville starta upp flickverksamhet för första gången i klubbens historia och detta genom att primärt genom en knatteskola för tjejer födda 2014. Projektet fick medel tilldelat och drog igång under våren. En gedigen marknadsföringsinsats initierades och föräldrar till presumtiva spelare kallades till ett första informationsmöte i klubbhuset.

- Vi berättade om varför Marieberg är den rätta platsen för deras barn, både kort- och långsiktigt, hur vi arbetar med att miljön ska vara trygg och stimulerande och att vi jobbar hårt med att stärka sammanhållning och klubbkänsla i ett tidigt skede. De fick höra om den sportsliga plan vi förhåller oss till och hur seriöst vi ser på vår uppgift som fotbollsklubb. Det var också lättare för föräldrarna att få förtroende för oss och vårt arbete då vi kunde referera till att vi har fått stöd från Ellevios 50/50-fond, säger Christopher Härnebo Grapenwall.

När sedan spelarna deltog i en knatteträning, fick föreningen hjälp av Micke Norberg från Stockholmsidrotten, som hade ett möte med föräldrarna och påtalade vikten av att barnen fick spela med sina kompisar och även att få känna tillhörighet för den klubb de befinner sig i.

- Det är så klart viktigt för oss att barnen ska ha kul och känna glädje och trygghet när de spelar med Marieberg vilket vi förmedlade under mötet. En annan viktig aspekt vi tog upp var att föräldrarna behöver ta ansvar och hjälpa till med laget efter spelarnas medverkan i knatteskolan, poängterar Christopher.

Mariebergs SK:s projekt innebar nämligen att två ledare rekryterades för att träna tjejerna varje vecka, men under tiden också engagera föräldrar som ledare.
- Gruppen fick kontinuitet på ledarsidan vilket bidrog till att deltagarantalet ökade. Vi har 30 flickor i truppen och 20 av dem har varit kontinuerligt på träningarna. De har fått likadana tröjor och vattenflaskor vilket befäster grupptillhörigheten. Tjejerna tränar en gång i veckan med uppehåll under loven och fortsätter träningarna inomhus under vintern, berättar Christopher.

Klubben har en långsiktig plan med hela projektet och är införstådda med att det kommer att ta tid att nå fram till målet.
- När vi ser hur många flickor som är med och spelar fotboll i MSK, ger det oss vägledning och framtidshopp att fortsätta vårt arbete. Det är första gången vi har fler flickor än pojkar i vår knatteskola och vi behåller just nu fler flickor än pojkar i vår verksamhet. Det är något vi är stolta över och det hade inte varit möjligt utan stöttning från StFF och Ellevios 50/50-fond samt Stockholmsidrotten, menar Christopher.

Han fortsätter.
- Fondens medel har kunnat gå till organisationen kring knatteskolan för att göra den mer professionell och inbjudande. Vi har haft möjlighet att ha två arvoderade utbildade tränare per grupp istället för enbart en. Just utbildning tycker vi är viktigt för att upprätthålla kvalitén på träningarna och vi har under året erbjudit våra knattetränare att gå interna samt externa utbildningar, säger Christopher.

Mariebergs SK har gjort ett medvetet val att satsa på att få tjejer att både börja spela fotboll och att göra det så länge som möjligt. Enligt Christopher är det svårt att göra det om inte klubben lägger ner både energi och pengar på just flickfotbollen.

- Vi har gjort en satsning på flickorna på knattesidan och det har resulterat i att vi nu har dubbelt så många flickor som pojkar i vår knatteskola. Vid varje knatteträning kommer fler och fler flickor som vill prova på och spela för Mariberg. Det känns så bra att se hur det långsiktiga arbetet har lönat sig och att vi får in så många nya tjejer och att vi lyckas behålla dem är ett kvitto på att vi gör rätt.

- Genomtänkta och bra satsningar på barn - och ungdomsidrotter sprider sig snabbt. Vår satsning på flickor inom fotbollen visar just på det. Ju fler flickor som ansluter sig och väljer att vara kvar i klubben, resulterar i att vi som klubb kan skapa hållbara lag. Det är vårt mål med hela verksamheten, avslutar Marieberg SK:s sportchef Christopher Härnebo Grapenwall.

Vill du veta mer om 50/50-fonden och hur man ansöker om ekonomiska medel så hittar du all information här.