"Vi vill stärka tjejer och skapa trygga mötesplatser"

Ekerö IK består av sju olika sektioner som samarbetar tätt kring många frågor, allt för att sätta spelaren i centrum, underlätta för multiidrottande och låta barnet bestämma omfattningen på sitt idrottande. Helhetstänket är viktigt och där ingår att stärka unga tjejers självkänsla för att de ska växa, ta plats och att lära sig mer om sina rättigheter. Föreningen initierade ett projekt med dessa punkter i fokus och sökte medel ur Ellevios 50/50-fond.

Det har under en längre tid funnits en nedåtgående trend i att flickor slutar idrotta i ung ålder och så även hos Ekerö IK.
- Vi har diskuterat vad detta kan bero på och lyssnat med spelare och ledare. Många upplever att de inte får tillräcklig fritid för att även hinna göra andra saker än att träna. Missar de en eller flera träningar, tycker de inte att de når upp till de prestationsförväntningar som de själva kanske tror att gruppen har och detta kan skapa en stress att känna sig otillräcklig och hellre lägger av med idrotten än att själv påverka gruppen, konstaterar Ekerö IK:s Johanna Eriksson.

Detta har lett till att föreningen tittar på vilka sätt de kan få behålla tjejerna inom idrotten. Ett är att samarbeta än mer mellan sektionerna då flera av spelarna ingår i olika trupper.
- Vi tittar på gruppfördelningar och tänker att de ska grunda sig i hur många träningar respektive spelare är villig att genomföra per vecka. Inte om spelaren är tjej eller kille och hur duktig hen är.

- Redan i knatteskolan, som är könsneutral, undrar föräldrar över om det inte borde vara renodlade könsgrupper, vilket är något vi inte ser som aktuellt i vår knatteverksamhet utan kan senare bli en fråga om vi märker att behovet hos tjejerna själva finns. I knatteskolorna reflekterar inte barnen över vem de spelar med. Alla är där för att de tycker om idrotten i sig, menar Johanna Eriksson.

Johanna medger att det inte alltid är enkelt och att det krävs en hel del kommunikation för att samverkan mellan idrotterna ska fungera, men att de är på god väg att se varandra som tillgångar och att se möjligheter med samarbetet.

För att stärka gemenskapen mellan de olika idrotterna, tog den ideella ledaren Andreas Eibladh kontakt med Johanna Eriksson för att diskutera en idé som han hade.
- Jag fick chansen att lyssna på Cecilia Safaee som är grundare av Futebol dá força och blev väldigt inspirerad. Jag tror att deras koncept är precis vad vår förening behöver för att stärka tjejerna då många av oss ideella ledare är pappor som ibland har svårt att hantera dessa frågor. Då är det perfekt med en kvinnlig förebild för tjejerna, en ny röst som vet precis vad det hela handlar om, säger Andreas Eibladh.

Futebol dá força engagerar, utbildar och stärker ideella ledare, som i sin tur stärker tjejer genom fotboll. Samtidigt vill man förändra attityder och samhällsnormer i närområden som idag begränsar tjejer från att nå sin fulla potential. På så sätt kan tjejer forma sin egen framtid, även bortom fotbollsplanen.

Ekerö IK:s projekt syftar till att föreningen tillsammans med stiftelsen Futebol dá força, utbildar och handleder unga ledare och spelare, skapar trygga mötesplatser på idrottsplanen där unga tjejer kan få bättre självkänsla och självförtroende.

- Genom att inleda med en utbildningsinsats med Futebol dá força, hoppas vi på att även få till en gemenskap mellan tjejerna och idrotterna, att skapa en plattform för dem att bli ledare och förebilder för yngre tjejer. Det blir en ögonöppnare till ledarskapet som ger positiva synergieffekter, säger Johanna Eriksson.

Genom projektet förstärks sektionernas samarbete då ansökan innebär att 80 tjejer från 14 års ålder inom alla sektioner erbjuds detta utbildningstillfälle. Därefter har Ekerö IK planer på att fortsätta utbilda tjejerna och förhoppningsvis vill de bli ledare inom klubben. Kanske i den populära sommarcamp som ordnas i samarbete mellan Ekerö IK, kommunen och socialtjänsten. Bidraget från kommunen är statlig.
- Till den har socialtjänsten förtur till platser för dem som har störst behov av att vara med. Campen är kostnadsfri för alla och vi har tolkar med på plats. Det är ett mycket bra integrationstillfälle, tycker Johanna Eriksson.

Både Andreas och Johanna är övertygade om att utbildningen kommer att göra stor nytta oavsett om tjejerna vill fortsätta som ledare eller inte.

- Vi ser projektet som en kick-off inför framtiden och hoppas att tjejerna blir inspirerade och vågar ta plats. Det får en positiv inverkan på hela föreningen och detta blir ytterligare en del i vårt arbete med att stärka tjejer med självkänsla som de sedan kan sprida vidare så väl inom idrotten som i skolan.

Genom att Ekerö IK sökte medel ur 50/50-fonden, har de haft möjlighet att genomföra sitt projekt. Vill du veta mer om 50/50-fonden och hur man ansöker om ekonomiska medel så hittar du all information här.