"Vill bidra till ett rikare föreningsliv"

Mötesplats Västerort är ett samlingsnamn för IF Brommapojkarnas samhällsstödjande verksamheter för barn, ungdomar och unga vuxna som bedrivs i det segregerade närområdet Västerort. En av verksamheterna som BP driver är Öppen Fotboll för Tjejer, där tjejer som står långt ifrån idrottsrörelsen har möjlighet att spela fotboll under förutsättningslösa former och på en trygg mötesplats där de får kontakt med kvinnliga förebilder som uppmuntrar till fysisk aktivitet. BP beviljades medel ur Ellevios 50/50-fonden för att utbilda ledarna hos Futebol dá força.

I Västerort särskiljer sig förutsättningarna gällande utbildning, arbete och framtidstro utifrån bostadsadress och syftet med Mötesplats Västerort är att bidra till ett rikare föreningsliv som alla kan ta del av, bistå med resurser som främjar hälsa, personlig utveckling och sysselsättning tillsammans med att öppna upp och skapa ett tryggt och välkomnande samhälle. Med den långsiktiga målsättningen att bli en motor för integration och jämställdhet för en positiv samhällsutveckling.

- I socioekonomiska utsatta områden, är det generellt färre flickor som får och är föreningsaktiva. Av andelen barn och ungdomar som spelar fotboll är flickor med utländsk bakgrund den minst representerade andelen, vilket vi även ser i vår egen förening, menar Sofia Andersson som är BP:s verksamhetsledare för tjejfotbollen.

Den 1 januari 2019 ingick BP och Hässelby-Vällingby ett IOP, idéburet offentligt partnerskap som resulterade i att BP från och med 2019 till och med 2021 ska starta upp och bedriva fem nya verksamheter för barn och ungdomar. Där en av verksamheterna är Öppen Fotboll för Tjejer.

- Detta innebär att stadsdelen bland annat står för lönekostnaderna i verksamheterna. Det är helt avgiftsfritt för deltagarna och de behöver inte heller köpa någon utrustning eller ha några förkunskaper för att delta. Majoriteten av dessa tjejer har inte tidigare deltagit i föreningsliv just på grund av hinder såsom avgifter och brist på tränare, säger Sofia Andersson.

Under hösten har BP startat upp tre åldersgrupper, en för yngre barn i årskurs 4-6 och en äldre träningsgrupp för tjejer från ca 14 år och uppåt. De yngre gruppernas verksamhet bedrivs på skolor i närområdet, för att öka chansen att flera deltagare får delta då de inte behöver ta sig till ett okänt område själva. Dessutom skapas ett förtroende hos föräldrarna genom att skolan står bakom och hjälper till att bedriva verksamheten.

Det har inneburit vissa utmaningar att försöka samarbeta med skolorna i området.
- Det är mycket arbete med att ta kontakt med skolor och rätt personer, ofta mejlar jag först rektorerna och berättar vad vi gör och vad vi har för förväntningar på skolorna. Därefter är den vanliga gången att rektorn hänvisar mig vidare till rätt person, t ex en fritidsledare som planerar det praktiska göromålen på skolan. Dock har skolorna mycket att göra och det är inte alltid vi får positiv respons eller att svar tar tid, konstaterar Sofia Andersson.

Men de rektorer som förstår det positiva med tjejfotbollen, har BP ett bra samarbete med och deltagarna stormtrivs. När StFF:s utsände besökte Loviselundsskolan i Hässelby, var det ett nyfiket och glatt gäng tjejer som mötte upp i hallen. Ledaren Sofia fick genast frågor om vilka övningar som var planerade och när de skulle få spela match. Träningstimmen inleddes med olika bollekar som alla tjejer deltog i med mycket energi och efter bästa förmåga. De positiva omdömena haglade när deltagarna fick beskriva aktiviteten.

"Sofia är så snäll och rättvis, hon lär oss massor och peppar."

"Det är roligt att spela fotboll och att få göra det här utan killar för de kan vara ganska hårdhänta mot oss tjejer."

"Vi lär oss att samarbeta och får röra på oss, annars hade vi nog suttit inne och spelat spel."

"Här kan vi vara oss själva och alla får vara med."

"Killarna spelar fotboll varje rast, ibland frågar de oss om vi vill vara med, men då passar de inte oss. Hur ska vi bli bättre om vi inte får vara med?"

Just vid detta tillfälle är det verksamhetsledaren Sofia som håller i träningen, men tanken är att rekrytera fler kvinnliga ledare för att deltagarna ska få fler förebilder.

- Vi vill befästa kvinnor i fotbollsvärlden och vi står inför utmaningen i att en del flickor inte får ha manliga ledare för deras föräldrar. Vi önskar få ledare från närområdet eftersom de har nätverk och även förståelse för tjejernas bakgrund. De behöver inte nödvändigtvis vara fotbollskunniga utan på den här nivån kan vi ända lösa den biten på ett enkelt sätt, säger Sofia Andersson.

Det har inte varit helt lätt att få in ledare i verksamheten, hur har ni gått tillväga?
- Vi har gjort utskick till ledare i föreningen samt till spelare i äldre ungdomslag. En svårighet är att träningstiderna är relativt tidigt på dagen och då har många inte slutat skolan än. Just nu har vi tre ledare, men behöver några fler. Vi söker tjejer som är åtminstone 16 år och som kan ta eget ansvar, efterlyser Sofia Andersson.

Genom att BP sökte medel från Ellevios 50/50-fonden till sitt projekt, är planen att samarbeta med organisationen Futebol dá força för att utbilda tjejerna i värdebaserat ledarskap. Det tillsammans med specifika aktiviteter ska användas under träningarna för att främja psykisk hälsa och välmående bland verksamhetens deltagare.

I förlängningen är tanken att deltagarna i tjejfotbollen ska beredas möjlighet att slussas in i den ordinarie fotbollsverksamheten, till ett lag som deltar i seriespel. Deltagare i den äldre gruppen får chansen att bli ledare och/eller domare tillsammans med möjligheten att utöva fotboll i BP.

- Det finns så många möjligheter med verksamheten! Den öppnar upp dörren till föreningslivet för alla inblandade, för de aktiva som vill utöva idrotten, men även för dem som inte själva vill utöva idrotten utan istället kan få möjligheten och förståelsen över att engagera sig som tränare och domare. Den åstadkommer en meningsfull fritid och tjejerna får lära känna nya kompisar i andra klasser vilket också ger en positiv effekt för skolarbetet, menar Sofia Andersson.

Det syns att tjejerna uppskattar träningen, idel leende och skratt. De hälsar till undertecknad att "det vore bra om fler tjejer fick chansen att spela fotboll på det här sättet".

Vill du veta mer om 50/50-fonden och hur man ansöker om ekonomiska medel så hittar du all information här.