"Uppstarten av damlag är ett viktigt signalvärde"

IFK Tumba sökte och beviljades medel ur Ellevios 50/50-fond till ett projekt vars syfte är få fler tjejer att spela fotboll genom öppna träningar och fotbollsskola samt samarbeten med skolor, fritidsgårdar och andra organisationer. Projektet inleddes i juni och redan nu visar detta sig vara en utmärkt väg att gå.

För fyra år sedan hade IFK Tumba inga tjejer alls som spelade fotboll i sin verksamhet. Då togs ett beslut om att starta flicklag och efter lyckade samarbeten med Futebol dá força och Södertälje IF, finns fyra lag igång. När föreningen insåg att det gick att engagera tjejer inom fotboll, ville man ta ytterligare ett steg.

- Vi gav projektet namnet Utvecklingsresan 2.0 och vi bedriver primärt verksamhet i stadsdelen Storvreten, som i juni blev upptagen som enda ny stadsdel på polisens lista över utsatta områden i landet. Vi möter unga tjejer i bland annat förberedelseklasser som är intresserade av att spela fotboll, men detta uppskattas inte alltid av föräldrar som har vistats kort tid i Sverige. Andra utmaningar som vi har i området är att Storvretsskolan har genomgått en mindre kris med resultatet att staten övertog ledningenav skolan under ett år, säger Leif Magnusson ansvarig för Tumba United inom IFK Tumba Fotboll.

Leif fortsätter:
- Men det har också gett positiva effekter genom att fler personal har anställts som lärarassistenter, vilket gör att samarbetet mellan IFK Tumbas sociala verksamhet Tumba United och skolan fungerar ännu bättre. I somras arrangerades ett sommarläger kallad Ameez Camp, öppna träningar ordnades och det fanns möjlighet till spontanfotboll på avsedda platser, alla aktiviteter mot målgruppen tjejer.

För att kunna koordinera och driva arbetet mer regelbundet och uthålligt, anställdes en verksamhetsutvecklare som arvoderas. Valet föll på Melissa Besara som är uppväxt i området och därmed har stor kunskap om hur uppsökande arbete ska kunna bedrivas just i Storvreten.

- Vår strategi var att lyssna inåt i föreningen, på seniorsidan och våra äldre juniorlag, för att hitta lämpliga personer som kunde ta på sig ett sådant uppdrag. Vi spred ryktet om vad vi hade behov av och fick på det sättet nys om Melissa, säger Leif Magnusson.

Under december har en dialog med rektor och lärarassistenter i Storvretsskolan med fokus på att engagera tjejer i förberedelseklassen genomförts. Planen för IFK Tumba är att starta en öppen träning under en eftermiddag med två tränare och att skolan initialt avsätter en person som fungerar som en länk till träningarna. Skolan erbjuder även mellanmål innan träningen.

- I dialogen med skolan har vi också diskuterat läxstöd vilket vi skulle vilja sker i anslutning till träningen. Skolan har fört fram ett önskemål där vi planerar en heldagsturnering som avslutning för både tjejer och killar. Vi kommer att genomföra kontinuerliga möten med skolan för att stämma av den öppna träningen och planeringen av turneringen, säger Leif Magnusson.

Verksamhetsutvecklaren Melissa Besara har ansvarat för uppbyggnaden av klubbens damlag vilket har inneburit rekrytering av både ledare och spelare. I dagsläget ingår hela 34 spelare i damtruppen! Tack vare Melissas nätverk visste hon vilka tjejer som hade visat intresse tidigare och kontaktade dem. Hon var även flitig på att sprida ordet om behovet av nya spelare i sociala medier samt att de befintliga spelarna också hjälpte till.

- Tjejerna kommer från hela Botkyrka med tyngdpunkt från Tumba, Alby och Fittja men även från de andra kommundelarna, säger Melissa Besara.

Tidigare gick IFK Tumba samman med ett division 3-lag, men efter endast några omgångars seriespel, sprack samarbetet och det blev dyra, men viktiga lärdomar. Nu ska laget starta om i division 5 och för föreningen är uppstarten av ett damlag ett viktigt signalvärde, både internt och externt.

- Det har varit en stark önskan från både spelare och ledare i alla led och ger status i utvecklingsarbetet. Damlaget har också ett eget omklädningsrum vilket är en tydlig jämställdhetsmarkering, menar Melissa Besara.

Ett annat viktigt inslag för IFK Tumba har Futebol dá forças nätverk varit. Organisationen utbildar ledare som inte alltid är etablerade inom klubbmiljön och är därmed möjliga att knyta till sig i föreningsverksamheten. Marlei Gomez är en ung ledare i föreningen som tränar två lag och som ingår i sportrådet för att stärka uppbyggnaden av flickfotbollen. Hon har mentorsstöd genom Tumba Uniteds ledarakademi för unga ledare. Dessutom har Melissa Besaragenomfört en föreläsning om värderingsstyrt ledarskap för denna akademi.

- Vi anser att värdegrundsfrågorna måste hänga samman och utvecklas hos våra unga ledare så att de fungerar tillsammans som starka förebilder, tycker Leif Magnusson.

Samarbetet i området har varit lyckosamt och IFK Tumba har öppnat för att ta emot lag som finns i närområdet Botkyrka/Huddinge och även backat upp två befintliga lag som har fått ta emot många nya tjejer. Dessutom har man stöttat med extra ledarinsatser av unga som får mentorsstöd och utbildning genom Futebol dá força. Ett nytt tjejlag födda 2013 har också startat inom ramen för den generiska delen med pröva-på-fotboll och fotbollsskola.

- Vi känner att vi är på god väg att ta oss till målet om att ha lika många tjejer som killar i verksamheten och vi rekommenderar andra föreningar att söka medel ur Ellevios 50/50-fonden samt att ta kontakt med oss för tips, uppmanar Leif Magnusson.

Vill du veta mer om 50/50-fonden och hur man ansöker om ekonomiska medel så hittar du all information här.

Foto: Tomas Berg