”Fler tjejer till fotbollen” ska bli verklighet i Järfälla

Två eldsjälar som brinner för tjejfotbollen i Järfälla är Kallhälls FF:s Patrik Olsson och Bele Barkarby FF:s Therese Jansson. De har tillsammans sytt ihop ett projekt för att få fler tjejer att börja spela fotboll i kommunen. "Fler tjejer till fotbollen" är ett samarbete mellan Bele Barkarby FF, FC Järfälla, Kallhälls FF och IFK Viksjö. Projeket får medel ur Ellevios 50/50-fonden vars syfte är att få fler tjejer att spela fotboll oavsett social och ekonomisk bakgrund.

Det är ett längre projekt för att locka fler tjejer till fotbollen i Järfälla, vilket är tänkt att ske genom ett fördjupat samarbete mellan de lokala fotbollsföreningarna kring just tjejfotbollen, men också ett samarbete med kommunens skolor. Tanken är att skapa en gemensam organisation och under våren 2020 arbeta fram och förankra en handlingsplan i samtliga föreningar. Möten pågår kontinuerligt mellan föreningarna och i maj ska även en efterlevnadsplan vara klar.

Uppstarten av projektet genomförs den 21 maj med eventet "Fler tjejer till fotbollen" på Järfällavallen, som syftar till att öka fotbollsintresset hos tjejer. En dag där alla tjejer, oavsett klubb eller tidigare erfarenhet, kan testa på fotboll. Dagen kommer att erbjuda "prova på fotboll", olika fotbollsstationer där du kan testa på olika övningar men det kommer också att finnas tält med information kring fotbollen från både klubbarna, Järfälla kommun, Svenska Fotbollförbundet och Stockholms Fotbollförbund.

Det är inte bara en rolig dag utan också ett sätt för kommunens fotbollsföreningar att locka fler tjejer till fotbollen genom att visa upp de spelare som redan finns, att de värnar om flickfotbollen och att det finns ett samarbete mellan de olika klubbarna och skolorna i kommunen.

Therese Jansson och Patrik OlssonPatrik och Therese har träffat samtliga rektorer i kommunens skolor för att presentera projektet i sin helhet och då också erbjuda fotbollsträning för tjejer i anslutning till skoldagens slut. Helt igenom en positiv respons och på skolorna har man redan börjat göra reklam för "Fler tjejer till fotbollen".

Kontakt har också tagits med lokal press och sponsorer, men även med Svenska Fotbollförbundets projekt "Alla är olika olika är bra" och Ellinor Johansson som tillsammans med Stockholms Fotbollförbund och Ellevios 50/50-fonden kommer att vara på plats för att filma och informera.

Efter "Fler tjejer till fotbollen" är det dags att till hösten starta upp den långsiktiga delen av projektet med öppna träningar efter skoltid, utbilda föreningens egna spelare att bli tränare och domare och därigenom agera som förebilder, men också att fortsätta det påbörjade samarbetet mellan föreningarna i kommunen.

Eller som projektets verksamhetsidé säger:
"Vi ska erbjuda alla en verksamhet där vi genom fotbollsspel, utbildning och gemensamma aktiviteter skapar en god kamratanda i alla föreningar inom Järfälla kommun som hjälper alla barn och ungdomar i vår verksamhet att nå sina drömmar och mål" Det handlar naturligtvis också om att "Få igång flickverksamhet i alla Järfällas fotbollsföreningar"

Status just idag är naturligtvis oviss med de restriktioner som idag finns kring Coronaviruset. Allt är i princip klart inför dagen "Fler tjejer till fotbollen", affischer är uppsatta i skolor och i kommunen. Tidningarna "Mitt i Järfälla" och "Järfälla direkt" har artiklar som väntar på lansering samt att föreningarna har lagt upp information på sina hemsidor. I och med ovissheten med Covid-19, kan eventet tvingas byta dag, men i dagsläget är ingenting klart.

Missa inte "Fler tjejer till fotbollen" den 21 maj och inspireras av samarbetet mellan Järfälla-klubbarna.