Spånga IS stöder sina domare med bidrag från 50/50-fonden

Spånga IS har en lång tradition av att utbilda sina spelare i domarrollen och enligt föreningens domaransvarige, Kevin Stillwell, vill man under säsongen göra fler stödjande insatser för domarna. Dessutom visade Spångas kartläggning av jämställdheten i föreningen, att de kan bli ännu bättre på att både locka och behålla tjejer i domarrollen. Ett projekt initierades och medel söktes ur Ellevio 50/50-fonden, vilket beviljades.

Kevin StillwellTotalt 52 ungdomar dömer tillsammans Spånga IS hemmamatcher för spelformerna 5 mot 5 och 7 mot 7. Från 14 års ålder får de som vill en gratis domarutbildning och sedan möjligheten att döma de yngre lagen.

– Att vi utbildar spelarna i domarrollen handlar inte bara om att vi har ansvar att tillsätta domare till våra hemmamatcher för de yngre åldrarna. Det är lika viktigt som en del i spelarnas egen utveckling med regelkunskap och förståelse för spelet ur flera aspekter, förklarar Kevin Stillwell.

Efter att ha utvärderat tidigare års insatser för föreningsdomarna har Spånga inför 2020 utvecklat sitt arbete.

– Jämställdhetskartläggningen som styrelsen genomförde hösten 2019 visade att vi kan bli ännu bättre på att locka och behålla tjejer i domarrollen. Vi ser att vi kan göra fler stödjande insatser under året, dels att få in fler tjejer, men även för alla nyutbildade domare, säger Kevin.

14-åriga Moa Östberg är en av de i år 38 procent av domarna i Spånga som är tjejer. Hon berättar att det bästa med att vara domare är att träffa många nya personer, utveckla sig själv och få vara med och se hur roligt barnen har det under matcherna.

– Jag är sällan populär på planen, men jag vet att spelarna ändå vill ha mig där. Det svåraste med att vara domare är nog när spelare eller ledare inte håller med om ett domslut, när man måste stå upp för det man säger även om någon blir sur, eller om det händer att man själv gör fel, berättar Moa.

Amanda TörnerKevin menar att både killar och tjejer behöver beröm och att få uppleva att det är en positiv jargong och miljö att vara domare i. Tack vare stöd från Stockholms Fotbollförbund och Ellevio 50/50-fonden rekryterades Amanda Törner till uppdraget att stärka föreningens domarutvecklingsarbete.

Amanda som under säongen 2020 spelade i Spångas damlag är även en rutinerad fotbollsdomare och ledamot i StFF:s domarkommitté. Amanda har egna erfarenheter av hur det är att vara ung domare och vad som krävs för att arbeta med domarutveckling.

– Utifrån de undersökningar jag har genomfört så är förebilder en viktig faktor för att fler tjejer ska ta klivet in i domarrollen. Att hålla på med fotboll är vad många i det här domargänget tycker är roligast, och då ska den känslan så klart få dominera även när man dömer, menar Amanda Törner.

Projektet innebär att Kevin och Amanda stöttar domarna med samtal, bidrar med förebilder som har erfarenheter av hur man hanterar olika situationer och skapar en viktig mötesplats för domarna att lära av varandra.

Föreningen har genomfört totalt tre domarutbildningar. En fortsättningskurs för dem som varit domare tidigare och två för helt nya domare, en för tjejer och en för killar. Efter dessa genomfördes två olika uppföljningsträffar precis innan sommaren, även här uppdelat efter kön. Dels för att hålla ner antalet personer på samma uppföljningsträff men också för att ge utrymme för alla att framföra sina åsikte. Åsikter som kanske inte kommer fram på samma sätt om man kör en gemensam träff för samtliga.

Under uppföljningsträffarna pratade Amanda och Kevin kring olika regler och undrade hur deltagarna upplevt att döma under våren. I detta arbete använde man sig av Kahoot och svaren blev anonyma men kunde ses av alla. Vid genomgången kunde man sen lyfta vilka svårigheter som har uppstått och Amanda tipsade tjejerna om hur de kunde agera i dessa situationer. Deltagarna fick också olika case att fundera kring i syfte att stärka deras domarskap.

Amandas och Kevins budskap till tjejerna var också att det för föreningen är viktigt att backa dem i sitt uppdrag. Har de råkat ut för obehagliga och utmanande situationer ska de höra av sig för att få stöd. Amanda/Kevin är även på plats som domarcoacher under en del matchdagar på Nälsta Bollplan. De tittar på matcher, pratar med och ger feedback till domarna efteråt.

Moa Östberg har uppskattat de tidigare domarträffarna som föreningen har arrangerat.
– Domarträffarna har varit bra då man kunnat diskutera vad som hänt på planen och hur man kan agera på olika händelser.

Föreningens ledarteam har också en viktig uppgift i domarutvecklingsarbetet. Att skapa trygga miljöer runt matcherna för både för spelare och domare.

– Precis som vi skapar en positiv utvecklingsmiljö för våra spelare under både träning och match har vi ett ansvar att göra det samma för våra domare som är under utbildning i varje match de dömer för oss, säger Kevin.

Efter första året som domare får man nu ett ytterligare ett tillfälle för reflektion då föreningen kommer skicka ut en enkät med frågor om hur året gått och en fråga om vilka som är intresserade av att fortsätta döma nästa år.

Kevin, varför tror du att man slutar döma?

– Jag upplever att föreningen numera behåller fler domare i 16-17 årsåldern men att de som slutar gör det på grund av miljön som finns på och runt planerna där framför allt hetsen och hur ledare samt föräldrar uttrycker sig är orsaker. Det räcker ofta med att detta sker vid ett tillfälle för att man ska sluta.

Såhär avslutningsvis vad har du för tips till andra föreningar?

  • Det är en fördel att dela på utbildningen och ha en för tjejer och en för killar. Erbjuder du en utbildning kan den fyllas på snabbt med killar och det blir få platser kvar till tjejer. Väljer man att bara hålla en utbildning kan man istället fördela platserna lika mellan killar och tjejer.
  • Det är viktigt att ha en person som är ansvarig som tittar på matcher och stöttar domarna.
  • Bra att ha en uppstart innan säsong för att bland annat berätta om stödet från föreningen för att domarna ska känna sig trygga men också en träff efter säsong för att uppmärksamma hur året gått.

Sök bidrag från 50/50-fonden

Kicki Bellander