Tjejsatsning i Alby

I våras sökte Konyaspor KIF pengar från Ellevio 50/50-fonden för att genomföra tjejsatsningen "För en mer jämställd framtid" i föreningen. Ansvariga Bayram Uludag och William Shahoud ser stödet från fonden som en möjlighet att kunna genomföra en del av satsningen. Som komplement finns även RF-SISU Stockholm och SvFF:s Alla är olika - olika är bra. Tillsammans skapar StFF och övriga organisationer möjlighet att utveckla flickfotbollen i Konyaspor och Alby.

Bakgrund

Konyaspor bildades 1989 och har idag 600 medlemmar och den huvudsakliga verksamheten bedrivs i Alby. Föreningen bedriver fotboll för tjejer, killar och har ett basketlag för tjejer. Bayram berättar att man genomför en fotbollsskola där man så småningom ska starta upp nya lag. Föreningen bjuder in brett och oftast blir det stor tillströmning av killar, men inte av tjejer. Utöver detta har man lov- och eftermiddagsverksamhet där tanken är att erbjuda unga en möjlighet till rörelse och gemenskap. Exempelvis driver föreningen träffpunkten "Läxan" vilket är en cafeteria belägen i anslutning till Alby Sporthall och som är öppen på eftermiddagar och kvällar.

Då det gäller tjejverksamheten har föreningen idag ca 50 aktiva tjejer i tre "Sambagrupper"; Samba 8-10 år, 11-13 och nystartade 14-16 år. Lagen leds av ungdomarna Karin, Rozin, Fereshta, Shokoufa och Sara. Grupperna har en utmaning på grund av åldersskillnad och kunskapsnivå. William och Bayram hoppas att de i och med satsningen ska kunna få fler tjejer att spela fotboll, men som också kan fungera som ledare och förebilder. All verksamhet som erbjuds tjejerna är kostnadfri.

Föreningen har samarbete med Sambafotbollen och har bra erfarenheter av verksamheten. Idag innebär det två träningar per vecka plus två Sambacuper/sammandrag under säsong. Man har tittat på att anmäla lag i S:t Eriks-Cupen, men av erfarenhet har det visat sig att bortamatcherna är svåra att genomföra då hjälp med transport inte har fungerat. Även om föreningen ser föräldrar som en viktig resurs för att stötta sina barn, har man haft svårt att engagera föräldrar i föreningens verksamhet. Det är något som William och Bayram vill jobba med och förändra genom olika aktiviteter som skapar broar och lockar hela familjer till Alby IP och Folkhälsoparken (med bland annat ytor för spontan bollek, utegym, isbana) men också i samband med föreningens matchdagar.

Tjejprojektet

När det gäller Konyaspors tjejsatsning handlar samtalen om hur alla inblandade organisationer tillsammans kan hjälpa föreningen i denna. Tankarna med satsningen är bland annat att hitta engagerade kvinnliga ledare som kan fungera som tränare och förebilder för yngre tjejer i Alby. Hur kan föreningen få fler kvinnliga ledare? En framgångsfaktor brukar vara att äldre tjejer tränar de yngre. Det känns framförallt tryggare för föräldrar att lämna sina döttrar till en kvinnlig ledare.

Här är planerna att besöka skolor för att rekrytera tjejer för att bli ledare. Kontakt är tänkt att tas med Botvids gymnasium för att besöka och presentera sina tankar kring satsningen och att man nu söker kvinnliga ledare, erbjuder utbildning och stöd. Planen är också att kontakta Futebal da Forza och höra om det finns några tillgängliga tjejer i deras tränarnätverk (tjejer i området som tidigare genomfört deras utbildning).

Föräldrar - Det handlar även om att nå föräldrarna och visa av vikten av att deras döttrar kan spela fotboll. Föreningens förhoppning är att dagens flickspelare ska bli morgondagens ledare. Om inte tjejerna får spela fotboll idag så kommer de heller inte att bli morgondagens ledare. Bayram och William har insett att den förändringen måste det arbetas med mer långsiktigt.

Fler spelare - Naturligtvis vill man också nå själva målgruppen flickor och bjuda in till fotbollsträning. Här har man startat ett samarbete med skolorna i området för att skapa aktiviteter i samband med att skolorna slutar för dagen och samtidigt tillsammans med SvFF:s "Alla är olika, olika" är bra erbjuda skolorna ett samarbete kring värdegrundsutbildning och samtal. När det gäller själva fotbollsaktiviteten är utbildningsprojektet, PlayMakers aktuellt, som är ett samarbete mellan UEFA och Disney och vänder sig till tjejer i åldern 5–8 år. Detta innebär att deltagarna introduceras i fotbollen genom mer lekfulla träningar och storytelling.

Större aktivitet för att lyfta tjejfotbollen - Avslutningsvis vill föreningen uppmärksamma flickfotbollen i stort hos Konyaspor och i Alby. Att i samband med en matchdag bjuda in föräldrar och spelare till en större aktivitet med bland annat en kvinnlig förebild och spontanfotboll för tjejer.

Övriga tankar som finns med flicksatsningen:
  • Kunna åka på damlandskamper och se matcher i Damallsvenskan.
  • Erfarenhetsutbyte med andra föreningar i Stockholm som har liknande utmaningar vad gäller att få fler tjejer att börja men också fortsätta spela fotboll.
I arbetsgruppen är förhoppningen också att arbeta lite större:
  • Att tillsammans med stöttande organisationer bjuda in till möte angående flick-och tjejfotbollen i Norra Botkyrka. (Kommunen, RF-SISU, SvFF och StFF)
  • Starta kvinnligt tränarnätverk i Botkyrka (inte enbart för fotbollen)
Samarbete

Samarbetsorganisationerna genomför digitalt möteKonyaspors ansökan har lett till ett större samarbete mellan föreningen, Stockholms Fotbollförbund (Ellevio 50/50 fonden), Svenska Fotbollförbundet (Alla är olika, olika är bra) och RF-SISU Stockholm. Allt för att försöka sammanfläta alla olika satsningar som görs i norra Botkyrka. Detta har även lett till att Botkyrka kommun är intresserade av att ingå och på sikt samarbeta kring flickfotbollen i hela norra Botkyrka.

Följ gärna Konyaspor KIF och deras tjejsatsning:
  • Hemsida: www.konyaspor.se
  • Facebook: Botkyrka Konyaspor KIF
  • Twitter: @kifkonyaspor
  • Instagram: konyasporkif1989 och konyasporflickor

Läs om Ellevio 50/50 fonden och hur du kan söka bidrag här