Föreskrifter 50/50-fonden

För Ellevio 50/50-fond gäller följande föreskrifter:

§ 1 Bakgrund

Ellevio och Stockholms Fotbollförbund har beslutat att i samarbete dela ut ekonomiska bidrag till projekt, föreningar och/eller enskilda lag. Stockholms Fotbollförbunds styrka är att kunna dela ut det ekonomiska bidraget nära föreningen eller lagen, vilket gör att hjälpen blir effektiv och anpassas till ändamålet. Stockholms Fotbollförbunds strategiska fokusområde är att leverera visionen: "Så många som möjligt, så länge som möjligt". Det övergripande syftet med 50/50-fonden är att skapa en fond som stärker tjejfotbollen i distriktet, att få fler tjejer att spela fotboll oavsett social och ekonomisk bakgrund. Visionen med 50/50-fonden är: "Lika många tjejer som killar"

50/50-fonden är öppen för fotbollsföreningar och projekt som bedrivs inom Stockholms Fotbollförbund geografiska verksamhetsområde.

§ 2 Ändamål

Fondens ändamål är:

a) att lämna ekonomiskt stöd till projekt, föreningar och eller enskilda klubblag som deltar i Stockholms fotbollförbunds medlemsföreningars aktiviteter och som har till syfte att få så många tjejer som möjligt att prova på, börja med och spela fotboll så länge som möjligt.

b) att det ekonomiska bidraget skall stötta idéer och projekt som främjar tjejfotbollen inom distriktet.

c) att stötta väl utvalda projekt som är till gagn för tjejfotbollen i distriktet.

d) att varje år stötta ett flertal olika projekt och föreningar så att fondmedlen får en bred spridning och inte fastnar i enskilda projekt

§ 3 Riktlinjer

Följande riktlinjer tillämpas för beviljande av bidrag från fonden:

Det är huvudsakligen föreningarna själva som definierar och ansöker om ett ekonomiskt bidrag. Stockholms Fotbollförbund och Ellevio sätter ramarna.

Grundläggande för att kunna bevilja bidrag är att föreningens och/eller projektets verksamhet följer svensk fotbolls grundläggande riktlinjer - Fotbollens Spela Lek och Lär.

Juryn har även rätt och möjlighet att besluta om en årlig inriktning (eventuell tematisering) på 50/50-fonden för respektive fondperiod.

§ 4 Ansökningsprocessen

Ansökningsprocessen är öppen för alla föreningar och projekt i Stockholm som följer svensk fotbolls grundläggande riktlinjer som finns definierade i Fotbollens Spel Lek och Lär.

De som kan ansöka om medel är primärt klubblag och föreningar som är anslutna till Stockholms Fotbollförbund. Det kan även vara enskilda projekt som juryn anser gynna syftet med fonden. Stockholms Fotbollförbund annonserar på hemsidan (www.stff.se) om gällande riktlinjer för ansökningsprocessen.

§ 5 Beredning av inkomna ansökningar och Jury

Alla inkomna ansökningar bereds av Stockholms Fotbollförbund som regelbundet sammanträder. En jury utser slutligen vilka ansökningar som skall erhålla ekonomiskt stöd från 50/50-fonden. Juryn består av fem (5) representanter med följande funktioner:

  • Föreningsutveckling (1)
  • Kommunikations-/Marknadschef
  • Ledarutbildning (1)
  • Tävlingschef (1)
  • Ellevio (1)

§ 6 Utbetalning av fondmedel

Utbetalningar av fondmedel sker till sökande föreningar i olika delbelopp. För belopp över 50 TSEK per år sker utbetalning i två delbetalningar. För belopp över 100 TSEK sker utbetalning i tre delbetalningar.

§ 7 Uppföljning

Alla beslutade projekt/aktiviteter som juryn beslutat att tillföra ekonomiska medel från 50/50-fonden skall följas upp och dokumenteras av laget/klubben/ projektet som fått medlen. Stockholms Fotbollförbund kommer löpande varje år ta in dokumentation, sammanställa och redogöra för de olika projekt som fått medel och göra en sammanställning.