Hälsotrend hos unga riskerar gå idrottsrörelsen förbi

Ett hälsosamt och fysiskt aktivt liv är viktigt för allt fler ungdomar. Trots det minskar föreningsidrottandet. En stor grupp unga träningsintresserade väljer istället andra motionsformer.

Satsa mer på hälsa och motionsidrott och mindre på tävling och talangutveckling. Då kan föreningar vända utvecklingen, konstaterar Centrum för idrottsforskning i en färsk regeringsrapport. Rapporten presenterades för regeringen den 13 maj 2020.

Läs allt om CIF:s regeringsrapport "Statens stöd till idrotten – uppföljning 2019"