Idrottandet minskar i alla åldersgrupper

entrum för idrottsforskning har sammanställt statistik från RF gällande LOK-stödet 2008-2018. Resultatet visar att en stor andel barn och ungdomar i Sverige föreningsidrottar. Men under senare år har aktivitetsnivån minskat i alla åldersgrupper. Störst nedgång finns bland äldre ungdomar. Fotboll är den största barn- och ungdomsidrotten. Mätt i antalet deltagartillfällen är gapet långt ner till tvåan innebandy.

Läs mer!