Resurser, representation och “riktig” idrott – om jämställdhet inom idrotten

Centrum för idrottsforskning har på uppdrag av regeringen arbetat fram en antologi som ingår i CIF:s fördjupande analys. I sex kapitel redovisar forskare och experter aktuell kunskap och perspektiv på jämställdheten inom idrotten.

Förhoppningen är att väcka nya tankar, skapa insikt och ge inspiration till både politiska beslutsfattare och de verksamma inom idrotten att fortsätta arbetet för att öka jämställdheten inom idrotten.

Antalogins sex kapitel heter och är skrivna av följande forskare och experter:

  • Ojämställdhetens maktordning av Gertrud Åström
  • Jämställd idrott i siffror av Johan R Norberg, Johan Faskunger och Christine Dartsch, CIF
  • Idrottens könsmönster –"bara är så" eller "går att påverka" av Håkan Larsson, Gymnastik- och idrottshögskolan
  • Resursfördelning och jämställdhet av Josef Fahlén & Magnus Ferry, Umeå universitet
  • Möjligheter till jämställd idrott av Nils-Olof Zethrin, Sveriges kommuner och landsting
  • Idrottsrörelsens jämställdhetsarbete av Jenny Svender, Riksidrottsförbundet

Läs mer!