Svensk breddfotboll värd 24 miljoner

Drygt 24 miljarder kronor! Det är värdet på de positiva ekonomiska, sociala och hälsomässiga effekter svensk breddfotboll skapar – allt enligt en "social return on investment"-studie som forskare genomfört på uppdrag av UEFA.

Här finns en kortversion av studien (PDF-dokument)

Studien har utförts av forsknings- och analysföretagen Portas och Substance på UEFAs uppdrag.

Bakom de redovisade resultaten ligger ett omfattande arbete – en stor mängd data har bearbetats och analyserats, tidigare forskning har granskats och en mängd intervjuer genomförts. Allt under överinseende av ett expertråd.

Forskarna bakom analysen betonade att man varit mycket försiktiga i sina antaganden, och att man utelämnat områden där för stor osäkerhet råder.

De sammantagna resultaten av studien visar ändå på positiva sociala, ekonomiska och hälsomässiga effekter som uppgår till ett värde av drygt 24 miljarder kronor. Bland de faktorer man studerat märks jobbskapande, minskad brottslighet, utbildning, ideellt arbete och psykisk och fysisk hälsa.

Rapporten redogör också för hur investeringar som leder till ökat antal fotbollsutövare är "lönsamma" för samhället. Det finns alltså goda skäl för beslutsfattare att satsa på fotboll, och idrott i allmänhet.