Fotboll i Grundskolan

Fotboll i Stockholms grundskolor

Välj fotboll på skoltid i en certifierad grundskola.

Syftet med ämnet Fotboll i grundskolan är att:

 • Att öka mängden fysisk aktivitet i skolan genom att skolor medverkar i "Fotboll för alla"Fotboll i grundskolan
 • Ta tillvara fotbollsintresset hos flickor och pojkar samt att utveckla elevens färdigheter och kunskaper i fotboll
 • Ha en positiv inverkan på hela skolarbetet, vilket naturligtvis ska komma i första hand
 • Lära eleven att ta ansvar för både sina studier och sin egen träning
 • Att stärka samarbetet mellan skolan och föreningslivet i syfte att få fler barn som börjar och fortsätter idrotta i en förening
 • Att sprida idrottens grundvärderingar såsom Fair Play och allas lika värde

  Certifiering

  Stockholms Fotbollförbund (StFF) utfärdar ) certifiering av grundskolor med fotbollsprofil. Avsikten med certifieringen är att säkra kvaliteten vid de grundskolor som erbjuder fotbollsprofil.

  Krav och förutsättningar för certifiering

  • Nystartade skolor kan inte starta på mer än 1 stjärna - utan ska över tid visa upp en gedigen och fungerande verksamhet innan nästa stjärna lämnas ut
  • Skolorna ska arbeta för stimulerande utbildning för både pojkar och flickor och samtliga positioner på planen - även målvakter ska kunna få en bra utbildning
  • Skolorna ska delta i den obligatoriska fortbildningen årligen med minst 1 instruktör för att få certifiering i form av stjärna/stjärnor

  Certifieringssteg

  Följande steg finns inom certifieringsstegen för LIU-skolor med högstadium och/eller gymnasieverksamhet i Stockholmsdistriktet.

  1 STJÄRNA

  • Ansvarig instruktör ska minst ha B Ungdom som utbildning
  • Studieplan ska finnas och följas
  • 2 träningar/vecka på minst 60 min/pass
  • Tillgång till konstgräsplan

  2 STJÄRNOR

  • Tillgång till minst 2 instruktörer med B Ungdom som utbildning
  • 2 träningar/vecka på minst 60 min/pass där minst ett av passen schemaläggs förmiddag
  • Studieplan ska finnas, följas och lämnas in till StFF. Studieplan ska även innehålla teoretiska moment och SvFF:s materialmed rörliga bilder ska användas
  • Tillgång till konstgräsplan + inomhushall/uppvärmd konstgräsplan

  3 STJÄRNOR

  • Tillgång till 2 instruktörer där 1 har minst "gamla" Advance eller "nya" Uefa B och 1 minst B Ungdom
  • 2-3 träningspass schemalagda på förmiddagar på minst 80 min/pass
  • Studieplan ska finnas, följas och lämnas in till StFF. Studieplan ska även innehålla teoretiska moment och SvFF:s material med rörliga bilder ska användas
  • Skolan ska samverka med Stockholms Fotbollförbund och närliggande förening
  • Tillgång till konstgräsplan + inomhushall/uppvärmd konstgräsplan

  Önskar er skola att bli certifierad?

  1. Se över ovanstående kriterier för att bli certifierad skola.
  2. Ta kontakt med Annelie Norén, mobil 073-180 28 56, Annelie Norén

  Kontaktperson hos Svenska Fotbollförbundet är: Mika Sankala, mobil 070-346 20 81.