Fotbollsgymnasieutbildning

Lokalt fotbollsgymnasium

För dig som vill kombinera fotboll med gymnasiestudier erbjuder Svenska Fotbollförbundet, i samarbete med Stockholms FF följande skolor där detta är möjligt:

Täby, Fristående Tibble Gymnasium

Målsättning

Fotbollsgymnasium

Syftet med utbildningen är att bereda gymnasieelever de bästa möjligheterna till idrottslig utveckling i kombination med studier. Träningen anpassas så att eleverna på ett bra sätt ska kunna tillgodogöra sig vald gymnasieutbildning. Då väldigt få kan livnära sig på sin idrott är det viktigt att man även gör ett studieval i sitt program utifrån andra perspektiv än enbart fotbollen.

Krav och förutsättningarför certifiering

  • Studieplan, följa SvFF:s studieplan ("Nya studieboken för LIU") för Idrott och Hälsa specialisering 1 och 2 (Fotboll).
  • Träning, Samtliga träningspass är förlagda till förmiddag mellan 08.00-12.00. Verksamheten omfattar minst två träningspass/vecka. Alla elever erbjuds möjligheten att delta.
    Skolan erbjuder träning anpassat för fotboll året om.
    Regelbunden målvaktsträning 1 ggr/vecka ska ingå.
  • Instruktör, Den ansvariga fotbollstränaren är utbildad enligt SvFF:s tränarutbildning, nivå UEFA A. Ansvarig instruktör planerar, genomför och utvärderar verksamheten samt rapporterar till SDF. Övriga instruktöerbör ha genomgått lägst B-ungdom alt. UEFA B. Målvaktsträning bör ledas av utbildad målvaktsinstruktör, lägst Mv B-diplom. Samtliga instruktörer deltar i SvFF/SDF:s årliga fortbildning för skolinstruktörer.
  • Samverkan, Gymnasieskolan ansvarar och genomför samverkansträff minst en (1) gång per läsår med de föreningar eleverna representerar för gemensam planering och utvärdering.

Utdrag ur arbetsbok och studieplan

Frågor om fotboll i gymnasieskolan besvaras av:

Annelie Norén, mobil 073-180 28 56, Annelie Norén

Kontaktperson hos Svenska Fotbollförbundet är: Mika Sankala, mobil 070-346 20 81.