Utvecklingsläger flickor och pojkar i Halmstad

Fr.o.m 2017 har Elitlägret bytt namn till Utvecklingslägret!

Information gällande Utvecklingslägren 2018

Utvecklingslägret i Halmstad 2018 (flickor)

Mellan den 24 och 29 juni pågår Utvecklingslägret i Halmstad för flickor.

---------

Utvecklingslägret i Halmstad 2018 (pojkar)

Utvecklingslägret för pojkar i Halmstad pågår mellan 1 - 6 juli.