Arrangera Tränarutbildning C

Vill ni arrangera en Tränarutbildning C på hemmaplan?

Titta först igenom "Checklistan"
för vad ni som arrangerande förening behöver göra/ tillhandahålla
administrativt och praktiskt.

Kontakta Lars Åman 08-444 75 47 e-post

Vi ser över och kommer överens om tillgängliga/möjliga datum
för ett tillfälle av hela Tränarutbildning C hos er.
Dag 1 (C1) samt dag 2 (C2) skall arrangeras med minst 3 veckors mellanrum.

I vår dialog så kommer vi även överens om det antal platser
ni som förening förfogar över (max 18).

Resterande platser (upp till 24) läggs ut tillgängligt för alla
med "Först till kvarn" principen via www.stff.se/kurser

3 veckor innan respektive kursstart (C1/C2) registrerar ni
som arrangerande förening era anmälda ledare till de överenskomna platserna.
Samt har möjlighet till "först till kvarn platserna" om dessa inte fulltecknats.

Med detta upplägg finns möjligheter att beviljas ekonomiska medel ifrån
Idrottslyftet, som täcker kostnaden för samtliga 24 deltagare
samt för våra utsända tränarutbildare.
Föreningen erhåller då även en stödsumma för omkostnader så som
lokal- och planhyra samt förtäring.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Önskar föreningen ett "eget" tillfälle med förfogande över samtliga 24 platser.
Så bokar vi in det enligt ovan utifrån tillgängliga/möjliga datum
och vi tillsätter tränarutbildare ifrån Stockholms Fotbollförbund.
Kostnaden för föreningen är då 30 500kr