Lagtränarutbildning

Tränarutbildning C (Nationell utbildning)
Tränarutbildning C är en 2 dagars utbildning + webbuppgifter

De två gemensamma dagarna sker på Stockholms Fotbollförbunds kansli
eller ute hos föreningarna.

Dagarna kommer att vara uppdelade i två tillfällen då du skall
genomföra webbuppgifter mellan de två gemensamma tillfällena.

Anmälan görs till respektive utbildningstillfälle;
en anmälan till Tränarutbildning C 1 och en anmälan till C 2.
För att bli antagen till C 2 krävs
att du genomfört C 1 + webbuppgifterna

Mer information finns att läsa i utbildningens webbmiljö fogis.se/tuc

______________________________________________________________

Tränarutbildning B Ungdom (Nationell utbildning)
Tränarutbildning B Ungdom är en 4 dagars utbildning + webbuppgifter

De fyra gemensamma dagarna sker på Stockholms Fotbollförbunds kansli
eller ute hos föreningarna.

Dagarna kommer att vara uppdelade i två tillfällen då du skall
genomföra webbuppgifter mellan de två gemensamma tillfällena.

Anmälan görs till respektive utbildningstillfälle;
en anmälan till Tränarutbildning B Ungdom 1 och en anmälan till B Ungdom 2.
För att bli antagen till B Ungdom 2 krävs
att du genomfört B Ungdom 1 + webbuppgifterna

Mer information finns att läsa i utbildningens webbmiljö fogis.se/tubu

______________________________________________________________

Tränarutbildning A Ungdom (Nationell utbildning)
Tränarutbildning A Ungdom är en 4 dagars utbildning + webbuppgifter

Tillfällena kommer att ske på Stockholms Fotbollförbunds kansli.

Dagarna kommer att vara uppdelade i två tillfällen
webbuppgifter skall genomföras före och mellan de två gemensamma tillfällena.

Ansökan görs till hela utbildingen;
d.v.s. samtliga fyra utbildningsdagar.

För att ansökan skall behandlas krävs att du genomfört B Ungdom,
alternativt UEFA B eller högre.

Mer information finns att läsa i utbildningens webbmiljö fogis.se/tuau

______________________________________________________________

UEFA B (Internationell utbildning)
UEFA B är en 13 dagars utbildning + webbuppgifter

Tillfällena kommer att ske på Stockholms Fotbollförbunds kansli.

De gemensamma 13 dagarna är uppdelade i sju korsmoduler med webbuppgifter mellan modulerna. Varje kursmodul omfattar två dagar med undantag för kursmodul 6 som är en enskild dag för matchanalys och individuella samtal.

Kursmodulerna kommer att vara utspridda och pågå under ca sex månader.

Anmälan görs till hela utbildningen;
d.v.s. en bindande anmälan till samtliga sju kursmoduler.

Mer information finns att läsa i utbildningens webbmiljö fogis.se/uefab

______________________________________________________________

UEFA A, UEFA Elite Youth A och UEFA PRO

Utbildningarna arrangeras av Svenska Fotbollförbundet
och du kan läsa mer om dessa utbildningar på
Svenska Fotbollförbundets hemsida

______________________________________________________________

Övergång ifrån tidigare tränarutbildning (2007-2014)

Tidigare utbildning: Du fortsätter här:
Avspark Tränarutbildning C

1 eller fler Bas 1 utbildningar
Tränarutbildning B Ungdom
alternativt
UEFA B
Diplomkurs Bas (UEFA B) UEFA A

Avancerad (UEFA A)
UEFA PRO
alternativt
UEFA Elite Youth A
UEFA Elite Youth A UEFA PRO