Tränarutbildning B Ungdom

Välkommen till Svenska Fotbollförbundets
Tränarutbildning B Ungdom!

Kursen innebär en fortsättning på introduktionsutbildningen Tränarutbilding C
och leder dig vidare i din utveckling som tränare för ungdomar.
Din insats betyder som vi tidigare nämnt mycket för svensk fotboll
– våra unga spelare förtjänar kompetenta och omtänksamma tränare
som hjälper dem att utveckla sin förmåga, stimulerar deras lärande
och bidrar till ett bestående intresse för nationalsporten fotboll.

I denna kurs kommer du att få en större och djupare insikt inom de
områden som du mötte i Tränarutbildning C.
Du får ett större perspektiv på lärandet och olika psykologiska faktorer
som förekommer i fotboll.
Du får också en mer detaljerad bild av spelet ur taktisk synvinkel,
liksom ett större fokus på matchen som inlärningstillfälle och tävlingssituation.

Området spelförståelse får mer uppmärksamhet och du får lära dig
att använda alla fotbollstermer på ett pedagogiskt och lämpligt sätt.
Du får diskutera hur man organiserar ett lag och får spelet att flyta,
både under träning och matcher.
Ditt ledarskap och hur du coachar dina spelare under en match är också
ett viktigt avsnitt i denna kurs – bland annat får du veta mer om hur
ditt förhållningssätt till matchen kan bidra till att den blir ett tillfälle
präglat av spelglädje, energi och gemenskap.

Den del av kursen som behandlar fysisk träning är präglad av att fotboll
och fysisk träning integreras och att spelet står i centrum.
Kursen, och träningen, tar sin utgångspunkt i de krav spelet ställer på en spelare.

Vidare får du även i denna kurs tillgång till ett omfattande webbmaterial
– fördjupande intervjuer, filmer, övningar och träningspass som kan inspirera dig.

Även i B Ungdom står svensk fotbolls värdegrund i centrum.
Barnkonventionen och barnrättsperspektivet är vår utgångspunkt
vilket innebär att alla ungdomar är välkomna i en tillgänglig verksamhet
präglad av kvalitet, ansvarskänsla och omtänksamhet.

Varmt välkommen till tränarutbildningen B Ungdom,
och lycka till med ditt tränarskap.

Urban Hammar, Svenska Fotbollförbundet Tränarutbildning