Tränarutbildning A Ungdom

Välkommen till Svenska Fotbollförbundets
Tränarutbildning A Ungdom

Svenska Fotbollförbundets Tränarutbildning A Ungdom vänder sig till
alla ungdomstränare med ambition att leda och coacha sina spelare med
moderna lärandemetoder och högsta kvalitet när det gäller träningsinnehåll och
individuell uppföljning, allt för att uppnå optimerad utveckling och nöjda spelare.

Dagens unga spelare ställer höga krav på träningsinnehåll, coachning och
individuell uppföljning och återkoppling.
En noggrant planerad verksamhet med hög kvalitet i alla delar är ett måste
för att uppnå bästa möjliga resultat.

Tränarutbildning A Ungdom erbjuder en komplett kursplan
med de senaste rönen inom fotbollspsykologi och fotbollsfys samt när det gäller
spelet och tränarens coachning under match.
Innehållet riktar sig i första hand till tränare för spelare i de övre tonåren,
men det är i högsta grad användbart för tränare som är ansvariga för yngre spelare.

Kursen utgör ett fullgott alternativ till UEFA Elite Youth A och har
samma målsättning – att ge tränare möjlighet att stödja sina ungdomsspelare i
deras utveckling och möta spelarnas krav på bästa möjliga träning,
matchning och vägledning.

Kursen innebär en progression i förhållande till innehållet i
Tränarutbildning B Ungdom och UEFA B.
Även tränare med diplom från högre kurser är välkomna att delta eftersom
Tränarubildning A Ungdom utgör ett viktigt kompetenstillskott för alla tränare.

I likhet med alla andra tränarkurser blir ditt lärande allra bäst i en kursmiljö där du delger dina kurskamrater dina erfarenheter och på olika sätt bidrar med delaktighet, entusiasm och hög ambition. Tillsammans med Tränarutbildarna skapar du och de övriga deltagarna en lärande fotbollsmiljö av hög klass.

Välkommen och lycka till!

Urban Hammar, Svenska Fotbollförbundet