Målvaktstränarutbildning

MV-C
MV-C är en 1 dags utbildning + webbuppgifter

Den gemensamma dagen sker på Stockholms Fotbollförbunds kansli.

Före den gemensamma dagen får du kurslitteraturen skickad till dig
och vi kräver att du genomför webbuppgifterna innan den gemensamma dagen.

Mer information finns att läsa i utbildningens webbmiljö fogis.se/mvc

______________________________________________________________

MV-B
MV-B är en 2 dagars utbildning + webbuppgifter

De två gemensamma dagarna sker på Stockholms Fotbollförbunds kansli.

Dagarna kommer att vara uppdelade i två tillfällen då du skall
genomföra webbuppgifter mellan de två gemensamma tillfällena.

För att delta på gemensam dag 2 kräver vi att du genomför webbuppgifterna
som du får i uppgift vid dag 1

Mer information finns att läsa i utbildningens webbmiljö fogis.se/mvb

______________________________________________________________

MV-A (samt MV-UEFA A)

Utbildningarna arrangeras av Svenska Fotbollförbundet
och du kan läsa mer om dessa utbildningar på
Svenska Fotbollförbundets hemsida

______________________________________________________________

Övergångsregler ifrån tidigare Målvaktstränarutbildning

Tidigare utbildning

Du fortsätter här

Målvakt Bas 1

Målvakt B – Diplom

Målvakt Bas 2

Målvakt A – Diplom

Målvakt Bas Diplom

Målvakt A – Diplom

Framtida planer om en UEFA-licens för målvaktstränare (UEFA A)
I SvFF:s framtidsplaner finns en fortsatt anpassning till UEFA:s gemensamma utbildningssystem, som också innebär en officiell målvaktstränarutbildning med direkt koppling till UEFA:s elitklubblicens.
Det betyder med stor sannolikhet att även målvaktstränare på nationell elitnivå,
inom en inte alltför avlägsen tidsrymd, kommer att behöva ha den högsta målvaktstränarutbildningen (licens) det vill säga liknande de krav som nu gäller för ansvariga lagtränare.
SvFF återkommer i ärendet, då diskussionerna om en sådan utbildning precis påbörjats.
En bärande tanke inom UEFA är dock att målvaktstränare bör ha genomgått lagtränarutbildningens officiella B-diplom, som en grundkompetens utöver den specifika målvaktsutbildningen.

______________________________________________________________

Vid frågor om målvaktstränarutbildningens
MV-C, MV-B
Kontaktar ni:
Stockholms Fotbollförbund
Lars Åman - Utbildningsadministratör tränarutbildning
08-444 75 47 e-post

Vid frågor om målvaktstränarutbildningens
MV-A, MV-UEFA A
Kontaktar ni:
Svenska Fotbollförbundet
Utbildningsavdelningen