MV-B

Välkommen till Målvaktstränarutbildning B-diplom

Svenska Fotbollförbundets Målvaktstränarutbildning B-diplom
är en fortsättning på introduktionsutbildningen C-diplom.
Målvaktstränarens arbete betyder mycket för svensk fotboll
i allmänhet och målvaktsspelet i synnerhet.
Våra målvakter förtjänar kompetenta tränare som hjälper dem
i utvecklingen av sin förmåga, stimulerar deras lärande och bidrar till
ett fortsatt intresse för målvaktsspelet.

Kursen är en fördjupning av de områden som finns i C-diplom och behandlar
målvaktsspelet från och med 15 års ålder till och med inledningen
av seniorverksamheten.
Lärandet och olika psykologiska faktorer som förekommer i fotboll
tas upp i ett större perspektiv.

I avsnitten om det kollektiva anfallsspelet och försvarsspelet samt omställningar
får deltagaren en omfattande redogörelse för spelets olika skeden.
Målvaktens uppgifter;
i anfallsspelet (delta i speluppbyggnaden och vid kontring),
i försvarsspelet (förhindra motståndarna att avsluta och rädda avslut),
finns med som teman i ett omfattande övningsförråd.
Lagets försvarsspel vid fasta situationer och lagets sätt att spela enligt
utgångspositioner, spelartyper och roller, det vill säga lagets spelsystem,
uppmärksammas i separata avsnitt.

Ju äldre spelarna blir desto mer blir det matchen som styr innehållet i träningen.
Hur målvaktstränaren kan analysera målvaktsspelet under matcher från helheten
ner till detaljerna beskrivs på ett utförligt sätt liksom hur målvaktstränaren
kan använda analysen som underlag vid träningsplaneringen.

Den del av kursen som behandlar fysisk träning präglas av att målvaktsträning
och fysisk träning bör integreras.
Målvaktsspelet står i centrum med utgångspunkt från vilka krav
spelet ställer på målvakten.

Även i denna kurs finns ett gediget webbmaterial som
inspirationskällor – fördjupande intervjuer, filmer,
övningar och hela träningspass.

Precis som i C-diplom står svensk fotbolls värdegrund i centrum.
Alla är välkomna i en tillgänglig verksamhet präglad av kvalitet,
ansvarskänsla och omtänksamhet.

Varmt välkommen till Svenska Fotbollförbundets
målvaktstränarutbildning B-diplom!

Svenska Fotbollförbundet Utbildningsavdelningen