MV-C

Välkommen till Svenska Fotbollförbundets
Målvaktstränarutbildning C-diplom!

Leken är för alla barn både ett grundbehov och en självklarhet.
En av tränarens viktigaste uppgifter
är att ta tillvara och förstärka barnens leklust och glädje.
I en lekfull miljö lärs olika moment där verksamheten och metoderna tar hänsyn till den individuella utvecklingen. Med ett positivt ledarskap, där varje individ står i centrum, överför vi goda normer, värderingar och attityder.

Fotboll är en lagidrott som bygger på samarbete.
Tillfredsställelsen och glädjen av att prestera något tillsammans
är för de flesta den viktigaste drivkraften.

Barnfotbollen ska ses som en period då alla ges möjlighet
att lära och utveckla spelets viktigaste grundmoment.
Variation i träningen betyder bland annat att samtliga får
pröva olika positioner i såväl träning som match.

Enligt Svenska Fotbollförbundets riktlinjer ska målvaktsspelet vara ett
naturligt inslag för alla i 5- och 7-mannafotbollen.
Varje barn ska få möjlighet att träna de specifika målvaktsfärdigheterna
och föreningarna har skyldighet att ställa upp med kvalificerade tränare.
Bred motorisk rörelseskolning och koordinationsträning
är att föredra framför tidig specialisering.

Efter hand som några barn i en åldersgrupp väljer att vara målvakt,
vanligtvis vid övergången till 11- mannaspel, blir specialträningen en naturlig
och självklar del av verksamheten.

Välkommen till Fotbollens målvaktstränarutbildning C-diplom
som bland annat tar upp hur målvaktsträningen för de yngre åldersgrupperna
kan planeras och genomföras, vilka metoder som bör användas beroende på
barnens utveckling samt lekens betydelse för inlärningen.

Svenska Fotbollförbundet, Utbildningsavdelningen